LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Leiderschap

Organisaties veranderen pas als leiders dat doen. Leiders onderschrijven in toenemende mate dat een gezonde cultuur van groot belang is maar erkennen ook dat het een lastig beet te pakken onderwerp is. Wat is datgene in de cultuur wat een strategie implementatie tegenhoudt? ClearPicture helpt leiders zich te ontwikkelen van “ik” naar “wij”, van eigenbelang naar algemeen belang, van de beste in de wereld zijn naar het beste voor de wereld. ClearPicture geeft leiders inzicht in wat “onder water” speelt en daarmee wordt het ongrijpbare makkelijk meetbaar en bespreekbaar. Hierdoor kan met specifieke interventies voor een andere richting worden gekozen.

ClearPicture werkt nauw samen met Hulshof TCP voor het design en de uitvoering van impactvolle leiderschaps- en team journeys.

OM LEIDERS IN STAAT TE STELLEN:

Leiderschapsontwikkeling
Effectief samen te werken
met hun leiderschapsteam.
INTEGRITEIT
Te verbinden op basis van integriteit en authenticiteit.
Alignment
Soft skills beter te inzetten voor het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving.
Purpose
Meer voldoening, betekenis en purpose te vinden in hun werk.

KENNISMAKEN MET CLEAR PICTURE?

Menu