ENTROPY | ENERGIE VERLIES

Entropy

De betekenis van entropy komt uit de natuurkunde en staat voor de afname van bruikbare energie in een thermodynamisch systeem. Entropy is de hoeveelheid energie die verloren gaat aan niet –productief werk. Deze energie kan dus niet besteed kan worden aan innovatie en het resultaat. Entropy is een indicatie en weergave van frictie, onvrede en frustratie in teams en organisaties. Het belemmert de flow , waardoor de mensen wegdrijven van hun eigen intrensieke motivatie om te werken en minder verbinding hebben met de richting van het bedrijf. Reduceren van Entropy en het creeëren van gewenste waarden hebben direct positief effect op de betrokkenheid van de medewerkers en de resultaten van de organisatie. ClearPicture werkt daarom naar 0 % entropy en 100% richting.

CLEARPICTURE WERKT MET ALS RESULTAAT EEN HIGH PERFORMING CULTUUR:

pijl entropy

WAT IS ENERGIE
VERLIES/ENTROPY?

Waarden als indicator

WAARDEN ALS INDICATOR
VOOR SUCCES

CULTUUR WAARDEN ONDERZOEK
ALS HELDER FOTO MOMENT

Menu