CULTUUR WAARDEN ONDERZOEK

Barret Michel Veen Zeist

Het Cultuur Waarden Onderzoek is een veel ingezette methode. In 90 landen zijn er meer dan 4 miljoen assessments afgenomen.

Het Cultuur Waarden Onderzoek is een helder moment opname van je bedrijf, een ideale gespreksopener en zet aan tot een zinvolle dialoog. Bij het Cultuur Waarden Onderzoek wordt gekozen uit een lijst met waarden. Het geeft inzicht in de persoonlijke waarden, de bestaande waarden en de gewenste waarden van een bedrijf. Naast positieve waarden meet de scan ook mogelijk beperkende waarden die aanwezig zijn in de organisatie en die leiden tot energieverlies.

Met het Cultuur Waarden Onderzoek wordt het ongrijpbare en onzichtbare gemakkelijk meetbaar en bespreekbaar. Hierdoor kan met specifieke interventies voor een andere richting worden gekozen.

CLEARPICTURE WERKT MET ALS RESULTAAT EEN HIGH PERFORMING CULTUUR:

pijl entropy

WAT IS ENERGIE
VERLIES/ENTROPY?

Waarden als indicator

WAARDEN ALS INDICATOR
VOOR SUCCES

CULTUUR WAARDEN ONDERZOEK
ALS HELDER FOTO MOMENT

Menu