BELANG VAN WAARDEN | WAARDEN ALS INDICATOR VOOR SUCCES

Belang van waarden

Het bouwen van een duurzame, bloeiende cultuur is in deze tijden van disruptie geen “nice to have” maar een noodzakelijke investering. Het bouwen van een high performing cultuur start met het begrijpen van de bestaande waarden en waar deze vandaan komen. Elke beslissing en elke stap die we nemen wordt gevoed vanuit onze waarden.

Hierdoor zijn waarden een belangrijke indicator voor succes. Door persoonlijke waarden van de medewerkers te verbinden met de organisatie waarden wordt er een brug geslagen tussen beiden. Deze alignment zorgt voor grotere medewerkers betrokkenheid, hogere klanttevredenheid en een beter resultaat.

CLEARPICTURE WERKT MET ALS RESULTAAT EEN HIGH PERFORMING CULTUUR:

pijl entropy

WAT IS ENERGIE
VERLIES/ENTROPY?

Waarden als indicator

WAARDEN ALS INDICATOR
VOOR SUCCES

CULTUUR WAARDEN ONDERZOEK
ALS HELDER FOTO MOMENT

Menu